O Wilgoci

PRZYCZYNY I SKUTKI WILGOCI W BUDYNKACH:

Najczęstszą przyczyną zawilgocenia w starych budynkach jest brak lub uszkodzenie izolacji pionowej lub poziomej budynku. Niezaizolowane ściany fundamentowe chłoną i podciągają wodę z gruntu powodując zawilgocenie części piwnicznych oraz parterowych budynku. Przyczyn problemów z wilgocią w budynkach może być jednak więcej.

 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA BUDYNKÓW:

 • Brak lub uszkodzenie izolacji pionowej i poziomej budynku.
 • Brak izolacji części cokołowej budynku.
 • Uszkodzenie rur wodnych biegnących w ścianach.
 • Źle odprowadzona woda deszczowa z rur spustowych.
 • Uszkodzenia tynków i gzymsów.
 • Pęknięcia ścian zewnętrznych budynku.
 • Niezabezpieczone okna i wloty do piwnic.
 • Brak wentylacji w piwnicach.
 • Nieszczelny dach i wiele innych.

 

Rozwiązanie problemu wilgoci w budynku należy rozpocząć od dokładnej analizy i ustalenia przyczyn oraz doboru odpowiednich metod pozbycia się wilgoci i zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem. Tylko takie podejście gwarantuje trwałe pozbycie się uciążliwych skutków wilgoci i wydłużenie czasu użytkowania budynku.

 

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE SKUTKI WILGOCI W BUDYNKACH:

 • Nieprzyjemny zapach stęchlizny.
 • Występowanie szkodliwych dla zdrowia pleśni i grzybów.
 • Puchnąca i łuszcząca się farba na ścianach.
 • Mokre plamy i zacieki.
 • Degradacja ścian nośnych znacząco skracająca czas użytkowania budynku.
 • Odpadanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Nieestetyczne wysolenia na tynkach.
 • Obniżenie funkcjonalności budynku.
 • Pogorszenie termoizolacyjności budynku.
 • Brak możliwości korzystania z zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych.

 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY RENOWACJI ZAWILGOCONYCH BUDYNKÓW:

 • Wykonanie remontu klatki schodowej przed osuszeniem budynku.

Krótko po remoncie, wilgoć nagromadzona w ścianach i zasolonych tynkach powoduje ponowne zniszczenie wypraw i wymalowań ściennych. Część klatki schodowej wymaga ponownego remontu, co naraża Wspólnotę na niepotrzebne koszty.

1 2 3
 Ponowne zawilgocenie niedawno wyremontowanych ścian

 

 • Termomodernizacja zawilgoconych ścian zewnętrznych budynku.

Obłożenie ścian nieprzepuszczalnym styropianem powoduje odcięcie naturalnej drogi odparowania wody z zawilgoconych ścian. Powoduje to podwyższenie poziomu podciągania wody przez mury. Wilgoć, która do tej pory, dzięki odparowaniu na zewnątrz budynku, występowała wyłącznie w piwnicach, może zostać podniesiona powyżej stropu piwnic powodując zawilgocenie i zagrzybienie ścian w parterowych lokalach mieszkalnych.

4 5 6
 Wilgoć i grzyb w mieszkaniu parterowym powstały po dociepleniu wilgotnych ścian.

 

 • Wymiana lub uszczelnienie okien piwnicznych bez usprawnienia wentylacji piwnic.

Brak przewiewu w wilgotnych piwnicach powoduje bardzo szybki rozrost szkodliwych dla zdrowia pleśni i grzybów.

7 8 9
 Zapleśniałe ściany w niewentylowanej wilgotnej piwnicy.

 

 • Wykonanie izolacji pionowej tylko do poziomu gruntu, bez zabezpieczenia części cokołowej budynku przed wodą deszczową odbitą.
10 11 12
 Uszkodzenia budynku spowodowane wadliwie wykonaną izolacją pionową lub jej brakiem. 

 

 • Wykonanie tylko izolacji pionowej budynku bez zabezpieczenia murów przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu.
13 14 15
 Degradacja ścian nośnych budynku. Cegły można wydłubywać palcem.

 

16 17 18
 Zasolone i zdegradowane ściany zewnętrzne przy braku izolacji poziomej

 

Jeżeli zauważyliście Państwo którekolwiek z powyższych problemów w zarządzanych przez Was budynkach, zachęcamy do współpracy z naszą firmą. Przeprowadzimy dokładną diagnozę źródeł powstawania wilgoci w budynkach i zaproponujemy Państwu najlepsze i najtańsze rozwiązanie problemów.