Bezinwazyjne osuszanie

Oferujemy Państwu nowoczesną metodę renowacji zawilgoconych obiektów – bezinwazyjne osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów za pomocą aparatu ElektroAqua.

 

OFERTA OBEJMUJE:

 • Ocenę stopnia zawilgocenia.
 • Dobór ilości urządzeń dla uzyskania pożądanego efektu.
 • Dostawę i montaż urządzeń.
 • Kontrolę przebiegu procesu osuszania.

 

CO ZAPEWNIA APARAT ELEKTROAQUA:

 • Osuszenie murów będących w promieniu działania urządzenia do wilgotności naturalnej.
 • Po osuszeniu murów, wytworzenie trwałej przepony zapobiegającej ponownemu zawilgoceniu spowodowanemu podciąganiem kapilarnym (odtworzenie izolacji poziomej).
 • Usuniecie pleśni oraz likwidacja zapachu stęchlizny.
 • Wytworzenie korzystnego mikroklimatu dla organizmu człowieka.
 • Bezpieczeństwo stosowania dzięki aktualnym atestom i certyfikatom wymaganym przez prawo budowlane krajowe oraz UE.

 

KORZYŚCI Z METODY BEZINWAZYJNEJ:

 • Brak konieczności stosowania metod inwazyjnych (wykopy, wiercenia, iniekcje itp.)
 • Brak konieczności przeprowadzania uciążliwych prac remontowych.
 • Brak konieczności opróżniania osuszanych pomieszczeń.
 • Możliwość zastosowania rozwiązania przez cały rok – bez względu na warunki pogodowe.
 • 20-letnia gwarancja producenta na działanie systemu.
 • Niskie koszty eksploatacji – ok. 2 zł miesięcznie.
 • Najniższa cena na rynku w porównaniu z innymi technologiami osuszania murów.

 

SYSTEM ELEKTROAQUA POSIADA WYMAGANE ATESTY I CERTYFIKATY:

 • Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
 • Badania i ocena pola Państwowego Instytutu Badawczego
 • Certyfikat bezpieczeństwa B/13/34/12/BE
 • Certyfikat zgodności CE/13/17/07/BE
 • Deklaracja zgodności WE
 • Polski dokument patentowy nr 194574

 

MODEL PODSTAWOWY ELEKTROAQUA GPL-111:

 • zasilanie 230 V
 • średnica pola działania 30 mb
 • moc pobierania 1,5 – 2 W.
ElektroAqua GPL-111

ZASADA DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OSUSZANIA MURÓW:

Aparat ElektroAqua wytwarza słabe zmienne pole elektromagnetyczne o polaryzacji dodatniej, natomiast grunt na którym stoi obiekt, jest biegunem ujemnym. Zgonie z prawem fizycznym woda w polu elektromagnetycznym będzie poruszać się w stronę bieguna ujemnego, cząsteczki wody znajdujące się w kapilarach zostają przyciągnięte przez biegun ujemny (ziemię).

schemat

Efektem tego procesu jest trwałe osuszenie obiektu oraz zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem spowodowanym podciąganiem kapilarnym. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 6 do 36 miesięcy.

Urządzenie montuje się na stałe w piwnicy lub na parterze podczas normalnej eksploatacji budynku, bez hałasu i uciążliwych prac budowlanych. Po osuszeniu obiektu urządzenie nadal działa spełniając rolę izolacji skutecznie zapobiegającej ponownemu zawilgoceniu.

Aparat ElektroAqua pracuje bez mechanicznej ingerencji w materiał osuszanej budowli.