Ekspertyzy wilgotnościowe

Pojawienie się wilgoci w budynku niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wraz z nadmierną wilgotnością pojawiają się zazwyczaj szkodliwe i trudne do zwalczenia grzyby i pleśnie.  Wilgoć ma również destrukcyjny wpływ na konstrukcję budynku. Zawilgocony materiał ma większy współczynnik wilgotności cieplnej, co powoduje duże straty ciepła. Materiały z których wykonane zostały ściany i stropy zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną, co znacząco skraca czas użytkowania budynku, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do katastrofy budowlanej.

 

Wyleczenie zawilgoconego budynku nie jest proste, ponieważ najczęściej występuje wiele źródeł i negatywnych czynników jednocześnie. Dlatego też rozwiązanie problemu wilgoci w budynku należy rozpocząć od dokładnej analizy i ustalenia przyczyn oraz doboru odpowiednich metod pozbycia się wilgoci i zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem. Tylko takie podejście gwarantuje trwałe pozbycie się uciążliwych skutków wilgoci i wydłużenie czasu użytkowania budynku.

 

W celu dokładnego wyznaczenia przyczyn zawilgocenia budynku przeprowadzamy badania, na które składają się oględziny stanu zewnętrznego i wewnętrznego budynku pod kątem istnienia różnych rodzajów wilgoci oraz elektroniczne pomiary rozkładu i stopnia zawilgocenia ścian budynku.

 

EKSPERTYZA OBEJMUJE:

  • Oględziny obiektu z zewnątrz – sprawdzenie ukształtowania terenu, uszkodzeń budynku, potencjalnych miejsc przecieków itp.
  • Oględziny obiektu wewnątrz – wizualna ocena ścian, posadzek i stropów budynku pod kątem występowania zawilgoceń, przecieków, uszkodzeń, wysoleń, zagrzybienia itp.
  • Elektroniczny pomiar stopnia i rozkładu zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku..
  • Analiza i ocena stopnia i przyczyn zawilgocenia budynku.
  • Dobranie optymalnych procedur i działań w celu osuszenia i trwałego zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem.